با کمک حجت الاسلام بی آزار تهرانی و شما مردم عزیز و تلاش های شبانه روزی همکارانمان در موسسه، بیش از ۱۴۰۰۰ کنسرو خوراک آماده و غذای آماده، بیش از ۲۸۰ پالتو زمستانه نو ، ۱۴ سری پتو دونفره نو و بیش از ۴۰ سری کفش نو و… به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان آماده و به دست سیل زدگان بلوچستان سرافزار رسید.