در این روزها که سرمای بیماری گرمای #نوروز را خشکانده
#شیوع_مهربانی ها و یاری رساندن ما می تواند نشاط خانواده ها را حفظ کند.


بسیاری از هموطنان با توجه به شرایط ایجاد شده دست شان خالی است.
با کمک همدیگر یاری شان کنیم


#موسسه_خیریه_حضرت_رقیه (س) همراه با #ستاره‌های_مهربانی کمک های بهداشتی و سبد اقلام خوراکی را به زودی در مناطق آسیب دیده از #کرونا را ارسال خواهند کرد…