• در روز دختر اعضای موسسه خیریه حضرت رقیه (س) به همراه آقای یوسف اصلانی مسئول خیریه بهشت امام رضا (ع) از مرکز نگهداری دختران معلول ذهنی سحر به مدیریت آقای دکتر شیرین‌زاده دیدار کردند. ‌
• در این روز ضمن دیدار صمیمی با دختران عزیز، در مورد فعالیت در این حوزه و نیز راه‌های حل مشکلات، گفتگو و تبادل نظر شد.