❇️ آغاز پویش مردمی «تأمین جهیزیه» با شعار #حلقه_وصل_باشیم

❇️‌ در حال حاضر ۲۶۴۹۰ نفر از مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی در دوران عقد قرار دارند و به علت فراهم نبودن شرایط و ملزومات تشکیل زندگی نتوانسته اند زندگی مشترک خود را آغاز نمایند و به زیر یک سقف بروند. .

❇️ اعتبارات پیش بینی شده در بودجه های دولتی نیز بسیار محدود بوده و پاسخگوی نیاز ها نیست.

❇️بر این اساس تصمیم گرفتیم پویش تهیه جهیزیه برای افراد فوق را با شعار ” حلقه وصل باشیم ” آغاز نماییم. .

❇️ اگر می خواهید حلقه وصل یکی از این ۲۶۴۹۰ زوج باشید و یا سهم اندکی در آن داشته باشید از طریق زیر حمایت کنید #حلقه وصل باشیم.

👇👇👇
خیرین گرامی می‌توانند .
• با شماره‌گیری کد دستوری #۳۰۰*۷۴۱*
• مراجعه به آدرس www.behzisti.ir