• مراسم افتتاحیه رسمی نمایندگی موسسه خیریه حضرت رقیه (س) در کشور این بار به استان بوشهر رسید و افتتاحیه نمایشگاه جهیزیه برای ازدواج آسان در شهرستان کنگان بوشهر برگزار شد.

• موسسه خیریه حضرت رقیه (س) چندی پیش ۵۰ مرکز در سراسر کشور را به عنوان نماینده مجموعه فعال کرد که مراسم رسمی افتتاحیه نمایندگی شهرستان کنگان استان بوشهر و نمایشگاه جهیزیه آن هفته گذشته به عنوان پنجمین نماینده برگزار شد.

این مراسم با حضور :

• دکتر عسگریان _ مدیر کل مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور
• مهندس صمدیان مدیرعامل موسسه خیریه حضرت رقیه (س)
• مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر
• امام جمعه استان
• نماینده شورای عالی استان

برگزار شد و نکات مهمی در مورد ظرفیت های موجود در ایجاد هم افزایی و مشارکت مطرح شد.

• در پایان نیز نمایشگاه دائمی جهیزیه آسمانی نماینده موسسه خیریه حضرت رقیه (س) در استان بوشهر افتتاح شد.