درباره ما

موسسه خیریه حضرت رقیه (س) از سال 1380 با کمترین امکانات ماموریت خدمت رسانی و محرومیت زدایی در کشور را آغاز کرد. و اکنون با برخورداری از یک تیم 30 نفره جوان و پر از امید مشغول ماموریت های سخت در امر محرومیت زدایی را ادامه می دهد.

تمام موسسات خیریه ،گروه‌های جهادی و ارگان های دولتی می توانند با ما در این عرصه به صورت مشارکتی همکاری داشته باشند و طرح های خود را در زمینه محرومیت زدایی و خدمات رسانی در مناطق محروم کشور به سرانجام برسانند