تیم ما

پیش از اینکه گفته بودیم که موسسه ما با بیش از 32 کارمند در حال خدمت رسانی به مناطق محروم در امر محرومیت زدایی ست. در این صفحه قرار است معاونت های این مجموعه رو به شما معرفی نماییم