افتتاح نمایشگاه خدمات و جهیزیه بنیاد خیریه حضرت رقیه(س) در استان اردبیل

افتتاح نمایشگاه خدمات و جهیزیه بنیاد خیریه حضرت رقیه(س) در استان اردبیل


با حضور فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه و مجموعه های مختلف مردمی سازمانی استان اردبیل، نمایشگاه خدمات و جهیزیه بنیاد خیریه حضرت رقیه(س) در محل دائمی نمایشگاه های اقتصاد مقاومتی افتتاح شد. در این مراسم سردار حزنی و مجید مجیدی به سخنرانی و تبیین اهداف این نمایشگاه پرداختند.


گردهمایی با تولیدکنندگان داخل جهت افتتاح شعبه دوم نمایشگاه اکرام کالا