معرفی خیریه حضرت رقیه(س)

بـنیاد خیـریه حضـرت رقیـــه (س)  در راسـتای ارائـه خـدمات اجتـماعی و مـحرومیـت‌زدای کــشور؛ در سـال  ۱۳۸۶ تأسیس و با بهـره‌گیری از تیم جوان و مؤمن انقـلابی تاکنون در این عرصـه در حال فـعالیت می‌باشـد

این بنیاد در قالب ۱۴ طرح خدمات خود را با مشارکت نهادهای حمایتی و خیریه‌ها در سطح مناطق مـحروم کشور ارائه می‌نماید .کلیه نهادهای حمایتی، نهادهای دارای مسئولیت اجتماعی، خیریه‌ها، مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی و خیرین می‌توانند در قالب تفاهم‌نامه مشترک از خدمات ۱۴ گانه این بنیاد برای محرومین مناطق خود بهره ببرند


درباره مازیر برند ها

طرح ها

طرح سعادت

ویژه اهدا و توزیع جهیزیه در مناطق محروم سرار کشور

طرح سعادت

ویژه اهدا و توزیع جهیزیه در مناطق محروم سرار کشور

طرح سعادت

ویژه اهدا و توزیع جهیزیه در مناطق محروم سرار کشور

طرح سعادت

ویژه اهدا و توزیع جهیزیه در مناطق محروم سرار کشور

طرح سعادت

ویژه اهدا و توزیع جهیزیه در مناطق محروم سرار کشور

طرح سعادت

ویژه اهدا و توزیع جهیزیه در مناطق محروم سرار کشور

طرح طراوت

ویژه اهدای بسته های معیشتی در مناطق محروم

طرح ضیافت

ویژه اهدای بسته های معیشتی در ماه مبارک رمضان در مناطق محروم کشور

طرح زیارت

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its rounded corner style.

طرح دعوت

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its rounded corner style.

طرح طراوت

ویژه اهدای بسته های معیشتی در مناطق محروم

طرح ضیافت

ویژه اهدای بسته های معیشتی در ماه مبارک رمضان در مناطق محروم کشور

طرح زیارت

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its rounded corner style.

طرح دعوت

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its rounded corner style.

آرشیو اخبار 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.