طرح اکرام و ایتام


                                                                                                                                                                                         تیره روزان جهان را به چراغی دریاب

                                                                                                                                                                                            که پس از مرگ ترا شمع مزاری باشد

در دل روستاهای کشورمان کودکانی هستند که با از دست دادن پدر خانواده ، برای گذران زندگی به یک حامی و سرپرست برای زندگی خود احتیاج پیدا میکنند.

بنیاد خیریه حضرت رقیه این کودکان را شناسایی و به حامیان معرفی میکنند؛ حامیانی که از مردم هستند و با کمک های اندکشان نقش کوچکی در روند زندگیشان دارند و بخشی از خلا های این کودکان را تکمیل میکنند


يتيم به آن انساني مي گويند كه يا به خاطر مرگ پدر از نوازش و محبت پــدرانه محروم شده يا به سبب مرگ مـادر از آغــوش عاشقانه مادرانه بي بهره گشته يا هر دو منبع لطف و فيض و عشق و محبت را از دست داده است و دارای شرایط سنی مقرر باشد

درآیات و روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) یتیم نوازی، عطوفت و مهربانی با ایتام و… مورد سفارش اکید قرار گرفته و دائما تذکر، تلنگر و هشدار داده شده است که ظلم به آنها و آه یتیم بیداد می کند .

اكرام در فرهنگ به معني نكو داشتن،احسان كردن،گرامي داشتن و خوشرفتاري كردن است. اين نام به استناد آيه شريفه :

 كلا بل لا تكرمون اليتيم « فجر آیه ۱۷ » تعيين شده است. در واژه اكرام رعايت عزت نفس و كرامت انساني افراد به خوبي لحاظ شده است.
طرح اكرام برنامه اي انسان دوستانه است كه براي ياري وحمايت كودكان بي سرپرست طراحي شده و به اجرا درآمده است براساس اين طرح هر فرد حقيقي يا حقوقي كفالت مادي و معنوي يك يا چند نفر از ايتام واجد شرايط، فرزندان یتیم بی سرپرست دختر (تازمان ازدواج) و پسر (زیر ۱۸ سال سن) مورد حمایت مادی و معنوی حامیان خیًر که آمادگی خود را جهت رسیدگی و معاضدت ایتام اعلام نموده اند ، قرار می گیرند. 

انسان اگر با دیدی عمیق تر نسبت به اطرافیان خود بنگرد، کودکان و خانواده های بی سرپرستی را خواهد دید که نیازمند کمک مالی و محبت هستند، در حالی که ممکن است ما از آن ها غافل باشیم و دچار سهل انگاری در مورد آنان شده باشیم. حال آن که پدر یتیمان، امیر مؤمنان علی (عليه السلام) به شهادت تاریخ، مدام به حال ایتام و ضعیفان رسیدگی می کرد و سرپرست و حامی ایشان بود. ایشان نزدیک شهادت خود فرمودند: خدا را، خدا را در مورد یتیمان، نکند آن ها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آن ها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند.

این وصیت امام حاکی از مسئولیت سخت در قبال یتیمان است، که امام این چنین بدان سفارش دارند، پس در رفتارمان با دیگران و به خصوص قشر درد کشیده باید بسیار تأمل و دقت کرد؛ چرا که این یک آزمایش الهی است برای هر دو طرف؛ یتیمان از آن جهت که والد خود را از دست داده اند و دیگران از جهت برخورد با آنان.


ما باید تلاش کنیم برای گسترش مهربانی و بخشندگی، 

 هستند کسانی که چشم انتظار کمک های ما هستند حتی کوچکترین کمک که میتوان دل نیازمندان را شاد کرد.

ما آمده ایم تا دستان همه خیرین را به سوی نور در جهان بفشاریم تا جهانی عاری از فقر داشته باشیم.

خداوند انسان را از یک جنس آفرید پس برای نجات بشر باید از یک جنس شویم تا وعده خداوند تحقق یابد، بنابر این هر کس خدا را یاری کند خداوند او را یاری خواهد کرد.

در حقیقت او ما را برای بندگان فقیرش انتخاب کرده است تا بدین صورت ما را بیازماید . آنان که نیکوکار شده اند خداوند در رحمت خود آنان را داخل بهشت میکند چرا که پروردگار جهانیان یکتا، مقتدر و بخشنده است.

ما دستان شما را بوسه میزنیم چرا که دستانتان را به دستان خدا سپرده اید . ما این پیوند ستارگان آسمانی را مبارک میدانیم زیرا در این وحدت اخوت و صمیمیت هدفی جز گرفتن دستی نداریم. ما میخواهیم همچون خورشیدی باشیم تا از گرمای تابشمان جهانی گرم شود.

کمک به ایتام و کودکان نیازمند و بهبود وضعیت معیشتی، تحصیلی و درمانی آنان و همچنین بهره گیری از نیات خیرخواهانه نیکوکاران در امر حمایت از نیازمندان جزء اهداف مهم این بنیاد خیریه است.​​​​

پیام شما دریافت شد 

 سپاسگزارم