طرح رضایت

                                                                                                   همدلی از همزبانی بهتر است     

طرح اشتغال زایی برای جوانان در خیریه‌ها می‌تواند به روش‌های مختلفی اجرا شود که هر کدام بسته به شرایط و منابع موجود در خیریه متفاوت است.بنیاد خیریه حضرت رقیه (س) با بهره‌گیری از تیم جوان و مؤمن انقلابی در عرصه فعالیت می‌باشد.


خیریه‌حضرت رقیه با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌ها فرصت‌های کارآموزی و کارورزی را برای جوانان فراهم کنند. این تجربه‌ها می‌تواند به جوانان کمک کند تا مهارت‌های عملی کسب کنند و با محیط کار واقعی آشنا شوند.    طرح اشتغالزایی خیریه حضرت رقیه (س) برای جوانان به صورت زیر است:

  1. ساخت و تعمیر منزل نیازمندان: خیریه حضرت رقیه (س) در این طرح، ساخت و تعمیر منزلی برای نیازمندان در سراسر کشور را به انجام می‌رساند.
  2. حمایت از تولید و اشتغال: بنیاد خیریه حضرت رقیه (س) در این طرح، حمایت از تولید و اشتغال در کشور را به انجام می‌رساند.
  3. پشتیبانی از کارآفرینان: خیریه حضرت رقیه در این طرح، پشتیبانی مادی و معنوی از کارآفرینان را به انجام می‌رساند.
  4. پشتیبانی از جوانان در مناطق محروم: موسسه خیریه حضرت رقیه در این طرح، به تهیه مسکن برای زوج‌های جوان در مناطق محروم کمک می‌کند.

 

پیام شما دریافت شد 

 سپاسگزارم