طرح زیارت

نیکی چه کرده ایم تا روزی  نیکو دهند مزد عمل ما را
هدف از طرح زیارت ایجاد یک فضاي معنوي براي کسانی است که امکان سفر زیارتی ندارند.البته این طرح براي افراد بی سر پرست و دانش آموزان بی بضاعت اجرا می گردد. هدف نهایی این طرح ایجاد ظرفیت معنوي براي این عزیزان و برطرف کردن نیاز هاي معنوي ایشان و دور شدن از فضاي نا امیدي است. امید است با فراهم کردن سایر نیازهاي این عزیزان ، شاهد پیشرفت روز افزون در همه عرصه ها برای این عزیزان باشیم


طرح زیارت خیریه حضرت رقیه به صورت اعزام نیازمندان سراسر کشور به سفر زیارتی است. این طرح بخشی از خدمات ارائه شده توسط بنیاد خیریه حضرت رقیه (س) است که در راستای ارائه خدمات اجتماعی و محرومیّت زدایی در کشور فعالیت می‌کند.

​گزارش طرح زیارت

در نمودار روبرو می توانید از سال ۹۶ تا سال ۹۸ میزان شرکت کنندگان زائر اولی رو مشاهده نمایید.

           نمودار گزارش طرح زیارت                                                                                                  گزارش تصویری

ویژگی یک

Adapt these three columns to fit your design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.
ویژگی یک

Adapt these three columns to fit your design need. To duplicate, delete or move columns, select the column and use the top icons to perform your action.


To add a fourth column, reduce the size of these three columns using the right icon of each block. Then, duplicate one of the columns to create a new one as a copy.

ویژگی سه

Delete the above image or replace it with a picture that illustrates your message. Click on the picture to change its rounded corner style.

شرایط ثبت نام در طرح زیارت

۱.سفر زیارتی مشهد مقدس به صورت مشارکتی برگزار می شود.لذا مبلغ مشارکت در این طرح ۹۰۰/۰۰۰ تومان به ازای هر زائر از طرف ثبت نام کننده و مابقی به عهده موسسه خیریه می باشد.این هزینه شامل هزینه ایاب ذهاب بین استانی، اسکان، وعده های غذایی، اتوبوس های درون شهری و اساتید همراه کاروان در طول ۳ شب و ۴ روز می باشد.

۲.هزینه تغذیه بین راهی و رفت وبرگشت به استان به عهده خود مددجو می باشد.

۳.هر اتوبوس شامل ۴۴ نفر زائر و یک مربی آقا و در صورت خانم بودن تمام کاروان یک مربی خانم (در کنار مربی آقا) می باشد.

۴.زمان ورود کاروان به اسکان، از ناهار روز اول بوده و با صبحانه روز چهارم خاتمه پیدا می کند.

۵.مبلغ مشارکت به صورت تسویه تا یک هفته قبل از حرکت به حساب موسسه واریز شده و فیش واریزی به شماره موسسه ارسال شده باشد.

۶.اولویت در ثبت نام با زائر اولی ها بوده و به عهده مسئول کاروان می باشد.

۷.اسکان مشهد مقدس مجتمع جوادالائمه واقع درچهارراه خسروی می باشد.

۸.بیمه زائرین در بین راه (داخل اتوبوس بین شهری) به عهده موسسه خیریه و داخل مجتمع به عهده مسئول کاروان استان می باشد.

۹.هماهنگی تمام امور و برنامه ریزی تمام سفر به عهده موسسه خیریه بوده و سرپرستی زائرین و رساندن به برنامه موسسه به عهده مسئول کاروان استان می باشد.


پیام شما دریافت شد 

 سپاسگزارم