طرح کرامت

باهرکمک, دنیا را برای خود و دیگران زیباتر کن.
طرح کرامت با استفاده از ظرفیت خیرین که قصد دارند اقلام دست دو و یا نو خود را به نیازمندان برسانند آغاز بکار کرده است. در این طرح با استفاده از یک شماره در شبکه هاي مجازي خیرین تماس گرفته و با ارائه آدرس به همکاران ما ،اقلام اهدایی خود را به دست ما میرسانند.

بعد از دریافت اقلام کرامت توسط همکاران ما در موسسه،آنان را تفکیک کرده و بعد از اینکه از لحاظ کرامت انسانی مورد تاییدقرار گرفت،بسته بندي شده و در نوبت ارسال قرار می گیرند

نمایندگان موسسه در استان ها با ارائه مش​کلات معیشتی مددجویان خود در استان ها با ما مکاتبه کرده و بعد از بررسی توسط تیم کارشناسی موسسه،بنا بر ضرورت بیشتر هرکدام از مددجویان،اقلام مورد نیاز بعد از هماهنگی با واحد اجرایی برایشان ارسال می گردد بعد از دریافت اقلام توسط نمایندگان موسسه،آنها ملزم به ارسال رسید اقلام دریافتی و ارزش ریالی آن اقلام می باشند. نمایندگان موسسه در استان ها با ارائه مشکلات معیشتی مددجویان خود در استان ها با ما مکاتبه کرده و بعد از بررسی توسط تیم کارشناسی موسسه،بنا بر ضرورت بیشتر هرکدام از مددجویان،اقلام مورد نیاز بعد از هماهنگی با واحد اجرایی برایشان ارسال می گردد بعد از دریافت اقلام توسط نمایندگان موسسه،آنها ملزم به ارسال رسید اقلام دریافتی و ارزش ریالی آن اقلام می باشند. 

گزارش طرح کرامت در قالب دو پویش ارائه می شود :


1. پویش سیل مهربانی

2. پویش وطنم ایران


                                                                                                                            پویش سیل مهربانی

در اوایل سال ۹۸ خبر سیل همه ما را دچار ناراحتی کرد. از این رو بنابر وظیفه انسانی اقدام به ایجاد کمپینی با موضوع سیل مهربانی کردیم. در این پویش با وجود اینکه چندین استان درگیر با پدیده سیل بودند اما با توجه به بضاعت موسسه توانستیم به استان هاي شمالی و جنوبی کمک هایی ارسال کنیم.

این کمک ها شامل ارسال مواد هاي غذایی، تامین وسایل اولیه زندگی و … می باشد

ارزش ریالی این کمک ها به ۴۷۰ میلیون تومان می رسد


پویش سیل مهربانی به تقویت روحیه نیکوکاری در جامعه کمک می‌کند و موجب ارتقای ارزشهای انسانی و معنوی در جامعه می‌شودپویش سیل مهربانی می‌توانند در قالب فعالیت‌های داوطلبانه باشند. این کار به نیکوکاران این امکان را ی‌دهد که مستقیماً در فعالیت‌های خیریه شرکت کنند و از نزدیک با مدیریت و فعالیت‌های خیریه آشنا شوند.

پویش سیل مهربانی به ترویج فرهنگ همنوعی، کمک به دیگران و آموزش مهارتهای زندگی کمک می‌کندو همچنین به تقویت روحیه نیکوکاری در جامعه کمک می‌کند و موجب ارتقای ارزشهای انسانی و معنوی در جامعه می‌شود.

 پویش سیل مهربانی در سال‌های آینده نیز برگزار خواهد شد. این پویش به صورت مستمر و منظم در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود تا کمک‌های مردمی و دانش‌آموزی به سیل زدگان ارسال شود. 

                                                                                                               پویش وطنم ایران


پویش وطنم ایران نام طرحیست که پس از سیل ویرانگري که در سال ۹۸ منطقه بلوچستان ایران در برگرفت در دو بازه اجرایی شد. همکاران ما به سرعت با طراحی پوستري زیبا از عموم مردم و خیرین دعوت کرد تا به این پویش بپیوندند

اقلام جمع آوري شده شامل در بازه اول :

بیش از ۲۰۰ دست لباسی زمستانه نو مخصوص کودکان و نوجوانان 

اهداي بیش از ۹۰۰۰ کنسرو غذاي آماده 

اهداي ۵۰۰۰ عدد غذاي آماده 

اهداي بیش از ۴۰ سری پتوی دونفره نو
پویش وطنم ایران سیستان و بلوچستان به جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیرنقدی کمک می‌کند و دانش‌آموزان را به مشارکت فعالانه در این برنامه‌ها تشویق می‌کند. 

پویش وطنم ایران سیستان و بلوچستان به حمایت از سازمان‌های خیریه کمک می‌کند و آنها را در شرایط سخت سیل یاری می‌رساند.

پویش وطنم ایران سیستان و بلوچستان به سیل زدگان سیستان و بلوچستان کمک می‌کند و آنها را در شرایط سخت سیل یاری می‌رساند.پویش وطنم ایران سیستان و بلوچستان به تربیت اجتماعی دانش‌آموزان کمک می‌کند و آنها را به ارزش‌های همدلی و نوعدوستی آشنا می‌کند.

مشارکت در برنامه‌های توزیع کمک‌ها: پویش وطنم ایران سیستان و بلوچستان به توزیع کمک‌های نقدی و غیرنقدی کمک می‌کند و دانش‌آموزان را به مشارکت فعالانه در این برنامه‌ها تشویق می‌کند.

                                                                                                        لیست اقلامی که می توانید اهدا کنید

                                                                                                

لوازم منزل

یخچال تلویزیون اجاق گاز بخاری فرش  ماشین لباسشویی  کامپیوتر کولر و پنکه

خوراک

کنسرو برنج  روغن  حبوبات  خشکبار قند  شکر  چای

پوشاک

کاپشن  پیراهن  شلوار  کفش  کت و شلوار  چادروروسری  ملحفه  پتو 

کتاب

قرآن  مفاتیح  رمان  مذهبی  تاریخ  کمک درسی  علمی لوازم تحریر

 

ثبت نام در طرح

  •  پیام شما دریافت شد

 سپاسگزارم