طرح عیادت

 ویژه حمایت از بیماران نیازمند 
                                      

​هدف از طرح عیادت درمان ایتام بیمار ، اهداي دارو ،اقلام بهداشتی به خانواده هاي ایتام بیمار و برپایی درمانگاه صحرایی میباشد. این موارد رو همکاران ما در موسسه با مشارکت هاي گروه هاي جهادي انجام می گیرد.

 

گروه‌های جهادی در طرح عیادت خیریه حضرت رقیه

نمایندگان ما مناطق هدف نیازمند به خدمات بهداشتی ، درمانی و دارو را به ما معرفی میکنند و مسئولیت واحد مشارکت برقراري ارتباط بین این نمایندگان و گروه هاي جهادي ، قرارگاه هاي سپاه و توانمندي هاي استان است ، همچنین برپایی درمانگاه هاي صحرایی نیز از فرایند هاي اجرایی در طرح عیادت است

در سال ۹۸ در ۴ موضوع موسسه خیریه حضرت رقیه(س) ورود پیدا کرد

ارسال دارو براي کودکان بیمار یمنی 

کمپین امیر عباس 

اهداي ۱۰۰ ویلچر به نیازمندان 

احداث دندانپزشکی صحرایی براي نیازمندان 

این خدمات به ارزش ۷۲۸ میلیون تومان در سال ۹۸ در طرح عیادت انجام گرفت

در شکل زیر نیز می توانید چگونگی اجراي طرح عیادت را مشاهده نمایید :

                                                                                                                                      در طرح عیادت خیریه حضرت رقیه (س)، داوطلبان در فعالیت‌های خاصی شرکت می‌کنند که شامل:

اهدای دارو به نیازمندان.

اهدای اقلام بهداشتی به خانواده‌های ایتام بیمار.

برپایی درمانگاه صحرایی.

ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی به مناطق نیازمنداین فعالیت‌ها توسط داوطلبان در سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی انجام می‌شود و هدف اصلی آن ارتقای کیفیت زندگی جمعی و کمک به دیگران است


سازمان‌های غیرداوطلبانه در طرح عیادت خیریه حضرت رقیه (س) مشارکت می‌کنند. این سازمان‌ها در برپایی درمانگاه صحرایی، اهدای دارو و اقلام بهداشتی به خانواده‌های ایتام بیمار، و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی به مناطق نیازمند نقش دارند.


نمایندگان بنیاد خیریه مناطق هدف نیازمند به خدمات بهداشتی، درمانی و دارو را به بنیاد معرفی می‌کنند


مسئولیت واحد مشارکت برقراري ارتباط بین این نمایندگان و گروه‌های جهادی، قرارگاه‌های سپاه و توانمندی‌های استان است.

برپایی درمانگاه‌های صحرایی از فرایند‌های اجرایی در طرح عیادت است.


پیام شما دریافت شد 

 سپاسگزارم