۱۷۰ زائر اولی به حرم امن رضوی دعوت شدند.


۱۷۰ زائر از استان گلستان که تاکنون به زیارت آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) مشرف نشده بودند به میزبانی بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)،به مشهد مقدس دعوت شدند.

از برنامه‌های اجرا شده در این سفر میتوان:

▫افتتاحیه

▫زیارت گروهی

▫برنامه بازار

▫زیارت از امامزاده ناصر یاسر

▫اهدای جوایز به بهترین دلنوشته

و اختتامیه اشاره کرد.

پنجره فولاد تو، جاده ابریشمى است براى ذهن خستگان، تا به تو پیوند خورند.

تعاونی مصرف بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)