معرفی بخش های خیریه

انبار بسته بندی

یـکی از حساس ترین شاخه های انبارداری،انـبارداری مـواد غذایی می باشد. چرا که این انبـار مستـقیماً با سلامتی افراد در ارتبـاط بوده و دوره نگهداری و ملاحضات خاص نگهداری از این اقـلام دارای اهمیت بسیـار می باشدبه لطف خداوند، و با عنایت به توصیه مقام معظم رهبری،در راستای کمک مومنانه، بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)درسالن بسته بندی ،سبد ارزاق تامین و بین نیازمندان توزیع می نماید.


انبار بسته بندی

یـکی از حساس ترین شاخه های انبارداری،انـبارداری مـواد غذایی می باشد. چرا که این انبـار مستـقیماً با سلامتی افراد در ارتبـاط بوده و دوره نگهداری و ملاحضات خاص نگهداری از این اقـلام دارای اهمیت بسیـار می باشدبه لطف خداوند، و با عنایت به توصیه مقام معظم رهبری،در راستای کمک مومنانه، بنیاد خیریه حضرت رقیه(س)درسالن بسته بندی ،سبد ارزاق تامین و بین نیازمندان توزیع می نماید.